SeeMyArt utställning på BOMO - Borlänge Modern

SeeMyArt utställning på BOMO - Borlänge Modern

Projekt See My Art Dalarna visade sina

tavlor i konsthallen som heter Borlänge

Modern.

Där fanns också en utställning med Kaj

Franklins bilder.

See My Art hade en workshop där den

14 mars.

BOMO - Borlänge Modern - är en regional konsthall och mötesplats med fokus på samtida konst samt arkitektur och design. En plats för reflektion, diskussion och nya intryck om samhället i stort, livet, platsen, samtiden och framtiden.


BOMO utgör en aktiv kraft i regionens kulturella infrastruktur, berikar och skapar idéer, sätter igång nya tankebanor, inspirerar och påvisar möjligheter.