Artbox 2018

INVIGNING ARTBOX

Sparbanksparken i Leksand

28/9-2018

Nu står en Artbox i Sparbanksparken i Leksand. Här kommer See My Art att visa konst skapad av deltagare från Dalarna med kognitiva funktionsvariationer. Artboxen är som ett konstgalleri fast utomhus. Det är Leksands sparbank som har betalat den. Tack för det!